Sốt ở người lớn

PHÁC ĐỒ XỬ LÝ SỐT Ở NGƯỜI LỚN

Dấu hiệu nhận biết?


Cần làm gì?


Dấu hiệu nguy hiểm?


Chăm sóc trẻ như thế nào?

 

Uống thuốc như thế nào?


Trườm ấm thế nào cho đúng?


Môn - chuyên khoa: 

Độc giả cũng là tác giả
Bài wiki gần đây