Bạn có thể sửa trang WIKI này khi đã đăng ký hoặc đăng nhập và gia nhập một cộng đồng. Hãy cân nhắc tính tin cậy của một bài wiki!

Công thức bạch cầu

- Chỉ số chuyển nhân là chỉ số tương quan giữa bạch cầu non và bạch cầu trưởng thành trong máu ngoại vi được biểu hiện bằng công thức sau
CSCN = (tủy bào + Hậu tủy bào + Bạch cầu đũa) /Bạch cầu đa nhân trung tính = 0,03 - 0,08
Ý nghĩa
- CSCN chuyển trái (>0,08): Đây là biểu hiện tăng sinh của các tế bào trẻ do tủy xương bị kích thích tăng hoạt động để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.
·Chuyển trái vừa phải: CSCN = 0,08 - 0,25, các tế bào trẻ tăng vừa phải thường tăng bạch cầu đũa. Mức độ nhiễm khuẩn không nặng lắm và chức năng tủy xương hoạt động tốt.
·Chuyển trái mạnh: Khi CSCN = 0,25 - 0,5 do tế bào trẻ tăng mạnh, máu ngoại vi xuất hiện nhiều bạch đũa, có thể cả hậu tủy bào và tủy bào. Thường là nhiễm khuẩn nặng, chức năng tủy bị rối loạn, khả năng biệt hóa của tế bào giảm.
·Chuyển trái rất mạnh:
CSCN = 0,5 - 1 hoặc hơn, thường là bệnh của cơ quan tạo máu, khả năng biệt hóa của tủy xương bị rối loạn.
- CSCN chuyển phải (·Giảm dưới 0,02 thường rất ít hay không có bạch cầu đũa, là biểu hiện của tủy xương bị ức chế.

Nguồn tham khảo: 
Nội khoa - Huyết học truyền máu
Chủ đề: 

Độc giả cũng là tác giả
Bài wiki gần đây