Trữ lạnh tinh trùng người trong thụ tinh nhân tạo

Ảnh của sharebook.kilobooks

Trữ lạnh tinh trùng người trong thụ tinh nhân tạo

Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mai, Lại Văn Tầm - BV Từ Dũ HCM

 

Năm 1953, Bunge và Sherman lần đầu tiên báo cáo việc sử dụng tinh trùng người trữ lạnh để thụ tinh nhân tạo. Từ đó đến nay, tinh dịch người trữ lạnh ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt khi vấn đề lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng được chú trọng. Ở Việt nam, việc trữ lạnh tinh trùng người để sử dụng trong các chu kỳ điều trị vô sinh đã được bắt đầu tại Bệnh viện Từ Dũ từ năm 1995. Cho đến nay, chúng tôi đã thành công trong nhiều chu kỳ điều trị sử dụng tinh trùng đông lạnh. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, cho đến nay, ở Việt nam chưa có báo cáo chính thức nào về tỉ lệ sống sau trữ của tinh trùng người Việt nam với các phác đồ trữ lạnh hiện có.

Chúng tôi thực hiện 2 nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố quan trọng lên tỉ lệ sống sau trữ (CSF) của tinh trùng, trong đó (1) so sánh CSF giữa các mẫu trữ có số lượng và độ di động của tinh trùng trong tinh dịch trước trữ khác nhau và (2) so sánh CSF giữa các mẫu trữ với hai loại chất bảo vệ trữ lạnh khác nhau.

Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) những mẫu tinh dịch có mật độ và độ di động kém có chỉ số CSF thấp hơn (35.6% so với 53%, p < 0.001) và (2) môi trường trữ lạnh dạng pha sẵn với chất bảo quản đông lạnh glycerol có kết quả CSF cao hơn so với môi trường tự pha chế có chứa GEYC (57% so với 51.3%, p<0.001).

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các trung tâm có tiến hành trữ lạnh tinh trùng cần có tiêu chuẩn về chất lượng các mẫu tinh dịch trước trữ để nhận các mẫu tinh dịch trữ lạnh, tùy theo kinh nghiệm của từng trung tâm để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Nguồn tham khảo: 
Nghiên cứu về Sản phụ khoa, vô sinh của BS. Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mai, Lại Văn Tầm - BV Từ Dũ HCM
Môn - chuyên khoa: 
Triệu chứng liên quan: 
Chủ đề: