TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

Đang xem 11 đến 20 trong số 4777 tài liệu chuyên môn mà bạn được phép truy cập. Bạn cũng có thể Tạo tài liệu chuyên môn mới

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 18:02 trong Thuốc, biệt dược

Vaccin bạch hầu - ho gà - uốn ván chấp phụ (Vaccin DPT)

Tên chung quốc tế: Vaccinum diphtheriae pertussis tetani adsorbatum. Mã ATC: Chưa có. Loại thuốc: Vaccin tạo miễn dịch (chủ động). Dạng thuốc và hàm lượng

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 18:01 trong trang cá nhân

Vaccin liên hợp Haemophilus typ b

Tên chung quốc tế: Haemophilus-b-conjugate-vaccine. Mã ATC: J07A G01. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:56 trong trang cá nhân

Vaccin lao (BCG)

Tên chung quốc tế: Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum. Mã ATC: L03A X03, J07A N01. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng Bột đông khô để tiêm.

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:52 trong trang cá nhân

Vaccin giải độc tố bạch hầu

Tên chung quốc tế: Vaccinum diphtheriae adsorbatum. Mã ATC: J07A F01. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:48 trong trang cá nhân

Vaccin bại liệt uống

Tên chung quốc tế: Poliomyelitis vaccine oral, trivalent, live attenuated. Mã ATC: J07B F02. Loại thuốc: Vaccin bại liệt uống. Dạng thuốc và hàm lượng Hỗn dịch dùng để uống.

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:39 trong trang cá nhân

Giải độc tố uốn ván hấp phụ (Vaccin uốn ván)

Tên chung quốc tế: Vaccinum tetani adsorbatum. Mã ATC: J07A M01, J06A A02. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:26 trong trang cá nhân

Vaccin bại liệt bất hoạt (Vaccin Salk, Ipv)

Tên chung quốc tế: Poliomyelitis vaccine, trivalent, inactivated, whole virus. Mã ATC: J07B F03. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm 0,5 ml.

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:20 trong trang cá nhân

Vaccin dại

Tên chung quốc tế: Rabies vaccine, inactivated, whole virus. Mã ATC: J07B G01. Loại thuốc: Vaccin. Dạng thuốc và hàm lượng Có 2 dạng thuốc được dùng: Dạng đông khô và dạng hỗn dịch tiêm.

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:17 trong Thuốc, biệt dược

U

U Ucedine - xem Cimetidin, Ucetam - xem Piracetam, Udicil - xem Cytarabin, Ulcar - xem Sucralfat, Ulcerfen - xem Cimetidin, Ulcerimin - xem Sucralfat, Ulcerone - xem Bismuth subcitrat, Ulcimet - xem Cimetidin, Ulcol - xem Sulfasalazin,

Trương Thị Hải cập nhật lúc 26/01/2015 - 17:03 trong trang cá nhân

V

V V - cillin - xem Phenoxymethyl penicilin, Vaccin bạch hầu - uốn ván - ho gà hấp phụ, Vaccin bại liệt bất hoạt, Vaccin bại liệt uống, Vaccin BCG - xem Vaccin lao, Vaccin dại, Vaccin DTP, Vaccin giải độc tố bạch hầu, Vaccin lao,