các thông số máy thở

Thông tin viết bởi YHVN team

Chưa được mô tả
Đang hiển thị từ bài 1 đến bài 1 trong 1 bài mà bạn được phép truy cập

THỞ MÁY - Khoa cấp cứu Bv Nhi Trung Ương

Vũ Duy Tùng cập nhật lúc 16/01/2015 - 17:17 trong TÀI LIỆU Y KHOATHỞ MÁY
Các bạn đi lâm sàng, nhất là đi khoa cấp cứu Nhi hoặc khoa sơ sinh sẽ gặp rất nhiều bé phải thở máy? Các bạn lo lắng, không biết về các thông số máy thở, không hiểu các nguyên lý của máy, của việc áp dụng thở máy, các biến chứng khi thở máy...? Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về những thắc mắc đó.

* Mục tiêu
1. Nêu được các bước tiến hành thở máy.
2. Cài đặt được các thông số ban đầu cho 1 trường hợp thở máy.