Cơ chế gây tiếng thổi tiền tâm thu do hẹp van hai lá?

Ảnh của thuantv

Trả lời:

Tiếng thổi tiền tâm thu ở giữa tim hay ở mỏm do luồng máu đi qua chỗ hẹp nếu còn ứ lại ở nhĩ trái, nhĩ trái phải bóp thêm một lần nữa để đẩy nốt số máu xuống thất trái; nhưng khi bị rung nhĩ hay nhĩ trái giãn rồi thì không còn nghe tiếng thổi tiền tâm thu nữa.

Môn, chuyên khoa: 
Cấu trúc giải phẫu liên quan: 
Triệu chứng liên quan: 
Từ khóa tự do khác: 
Nguồn tham khảo: 
Dieutri.com

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác