Hoạt động điện tim diễn ra như thế nào?

Ảnh của thuantv

Trả lời:

Muốn biết hoạt động điên học của tim diễn ra như thế nào hay nói cách khác là khi nào thì hoạt động của tim sinh ra điện thì phải biết thế nào là dòng điện và điện sinh lý của tế bào cơ tim:

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích -> khi nào các hạt mang điện tích di chuyển sẽ tạo ra dòng điện.

Vậy giai đoạn hoạt động nào của tim sẽ tạo ra dòng điện?Như hình trên ta thấy:

(1) Giai đoạn khử cực (phase O), và tái cực (phase 3) là có sự di chuyển đi vào của ion Natri và đi ra của ion Kali nên sẽ tạo ra dòng điện và dòng điện này được ghi lại bằng các sóng trên ECG. Còn các giai đoạn khác không tạo ra được dòng điện nên ECG là đường đẳng điện.

(2)Khử cực xẩy ra nhanh và mạnh hơn tái cực => sóng khử cực có biên độ cao hơn nhưng thời gian ngắn hơn.

Vậy hoạt động ở vùng nào của tim mới gây ra được dòng điện đủ để ghi lại được trên ECG?

Tất cả tế bào trong tim đều diễn ra quá trình tái cực và khử cực trên nhưng chỉ có hoạt động khử cực và tái cực của khối cơ nhĩ và khối cơ thất là đủ tạo ra dòng điện đủ lớn để ghi lại được trên ECG thường quy.


Tóm lại:

(1) Trên ECG thông thường chỉ thấy được hoạt động của nhĩ và của thất là trực tiếp, các thành phần khác chỉ là gián tiếp (ví dụ rối loạn dẫn truyền thì thấy gián tiếp qua thây đổi khoảng cách giữa PP, PQ, PR, RR… chứ ko thấy trực tiếp được).

(2) Điện sinh lý như hình trên là hoạt của 1 tế bào cơ tim trong khi điện tâm đồ là hoạt động của cả khối cơ nhĩ và khối cơ thất (hoạt động theo quy luật tất cả hoặc không). Điện sinh lý giải thích được giai đoạn nào của tim sinh ra dong điện chứ hình dáng của nó ko liên quan gì hình ảnh trên ECG cả các bạn đừng nhầm (thấy nhiều người mới học nhầm rùi)

Hình này cho thấy mối liên quan giữa điện sinh lý và điện tế bào:


Như vậy, khi xung động từ nút xoang truyền ra khử cực khối cơ nhĩ và được ghi trên ECG dưới dạng sóng P. Cơ nhĩ khử cực xong sẽ đi vào tái cực, đáng lẽ chúng ta thấy được sóng tái cực của nhĩ nhưng vì sóng này rơi vào thời điểm khử cực thất (lẫn vào phức bộ QRS) nên ko thấy được. Tiếp theo xung động truyền xuống khử cực thất (thật ra xung động truyền xuống ngay khi còn khử cực nhĩ chứ ko đợi cho xong tái cực nhĩ) tạo ra phức bộ QRS, sau đó thất đi vào tái cực tạo ra sóng T. Các bạn chú ý, phase2 không có dòng điện tạo ra nên trên ECG là đoạn ST đẳng điện.

Môn, chuyên khoa: 
Từ khóa tự do khác: 
Nguồn tham khảo: 
Diendanykhoa.net

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác