Cơ chế của thương tổn dát đỏ?

Trả lời: Dát đỏ do hiện tượng giãn mạch gây ra.

Môn, chuyên khoa: 

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác