Cơ chế của nhồi máu cơ tim với ST chênh lên và không chênh lên?

Ảnh của thuantv

Trả lời:

1. Cơ chế nhồi máu cơ tim ST chênh lên

Do tắc hoàn toàn nhánh động mạch vành, nó chỉ ra cụ thể vùng nào bị nhồi máu ( trong NMCT ST chênh lên mình quan tâm đến vùng nhồi máu giúp định hướng lúc xác định mạch vành nào bị tắc).

2. Cơ chế nhồi máu cơ tim ST không chênh lên

Do tắc nghẽn nhưng một sự tắc nghẽn không hoàn toàn, chúng ta nhớ lại cơ chế tưới máu của mạch vành từ thượng tâm mạc đến nội tâm mạc do đó trong tỉnh huống này vùng thiếu máu nặng là vùng dưới nội mạc, các tế bào cơ tim ở đây bị hoại tử phóng thích men tim, vùng dưới thượng tâm mạc bị ảnh hưởng nhẹ nên không gây được ST chênh lên và chúng ta khó nhìn nhận vùng nhồi máu.

Môn, chuyên khoa: 
Bệnh liên quan: 
Thuốc liên quan: 
Cấu trúc giải phẫu liên quan: 
Triệu chứng liên quan: 
Nguồn tham khảo: 
Diendanykhoa

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác