Cận lâm sàng

Ảnh của thuantv                                          Cận lâm sàng 

Tổng hợp các vấn đề liên quan đến các xét nghiệm CLS chuyên khoa sản đối với lý thuyết và lâm sàng, việc này giúp chúng ta có những hiểu biết đầy đủ, cập nhật, giúp cho việc  chỉ định và đọc các xét nghiệm cận lâm sàng mang lại hiệu quả cao hơn.

 

Rất mong sự đóng góp !


 

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi." --William Arthur Ward
Câu hỏi khác