[BG Huyết Học]: Quy trình truyền máu.

Bài giảng huyết học:  Quy trình truyền máu.

 

Nguồn tham khảo: 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ.

 

Môn - chuyên khoa: 
Ngôn ngữ: 

"Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc." --Mark Twain
eBooks, sách điện tử khác